1. HOME
  2. Blog
  3. Uncategorized
  4. วิธีการดูแลรถยนต์หน้าร้อน!

BLOG

Blog

วิธีการดูแลรถยนต์หน้าร้อน!

การดูแลเรื่องแอร์

แอร์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เมื่อเข้าถึงหน้าร้อนแล้ว เวลาเราขับรถเวลารถติด ๆ ก็หงุดหงิด ยิ่งถ้าในรถร้อนอีก นี่ไปกันใหญ่เลยนะ เพราะฉะนั้นการดูแลในเรื่องของระบบแอร์ก็สำคัญ เราก็คอยดูเรื่องของระบบน้ำหล่อเย็นให้อยู่ในระดับที่คงที่ นอกจากดูเรื่องน้ำหล่อเย็นแล้ว เราจะต้องใช้แอร์อย่างทะนุถนอม ไม่ควรเปิดแอร์ตอนที่เปิดหน้าต่างรถยนต์ เพราะจะทำให้การทำงานของแอร์ของรถยนต์เรานั้นหนักขึ้น แล้วอายุการใช้งานของแอร์นั้นก็จะสั้นลงนั่นเอง

การดูแลยางรถยนต์

เราจะต้องหมั่นเช็คสภาพยางรถยนต์ของเราให้ดี ๆ ยิ่งในช่วงหน้าร้อนนั้น ปัญหาการเกิดยางระเบิดก็มีให้เห็นกันอยู่เยอะ ๆ ยิ่งพวกรถที่บรรทุกของหนัก ๆ ก็มีโอกาสที่จะยางระเบิดได้ง่ายกว่า เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหนไกล ๆ เราจะต้องเช็คสภาพยางรถยนต์ของเราให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และไม่บรรทุกของหนักจนเกินไปด้วยนะ

การดูแลน้ำมันเชื้อเพลิง

อย่างที่รู้กันว่าเมื่อสภาพอากาศร้อน ๆ น้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเติมนั้น จะมีโอกาสเผาไหม้ไปง่ายกว่า เวลาที่เราขับรถช่วงหน้าหนาว หรืออากาศเย็น ๆ เวลาเราขับรถไปไหนมาไหน วิธีที่จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงของเราระเหยไปเร็ว ก็คือเวลาเราไปจอดรถ เราก็ควรหาที่จอดที่ร่ม ๆ ไม่ควรที่จะจอดรถตากแดด เพื่อให้รถยนต์ของเรารักษาอุณหภูมิเอาไว้ไม่ให้ร้อนเกินไป แล้วระยะเวลาของน้ำมันเชื้อเพลิงทีเ่ราเติมไปก็จะอยู่กับเรานานขึ้นอีกด้วย
เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

การดูแลน้ำมันเครื่องรถยนต์

ในเรื่องของน้ำมันเครื่องรถยนต์ในช่วงหน้าร้อนนั้น โอกาสที่จะระเหยก็มีมากกว่าในหน้าหนาว เราต้องคอยหมั่นเช็คน้ำมันเครื่องของเราให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ อย่าให้ลดระดับลงไปต่ำ เพราะอาจจะทำลายเครื่องยนต์ของเราได้ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั้น เราก็ควรที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องตามที่ครบกำหนด หรือก็อาจจะเปลี่ยนก่อนกำหนดก็ได้นะจ๊ะ

Related posts