ผลงานซ่อมเครื่องยนต์

บริการซ่อมเครื่องยนต์รถบีเอ็ม ซ่อมเครื่องยนต์รถมินิ

previous arrow
next arrow
Slider

ปัญหาเครื่องยนต์เดินสะดุด หรือดับไปเลย เครื่องยนต์ทำงานไม่เรียบ เครื่องยนต์กำลังตก ไม่มีกำลัง สาเหตุที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ยังมีอีกมากในปัญหาที่ทำให้เครื่องยนต์ ไม่ติด ปัญหาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความชำนาญในการพบ และวิเคราะห์ปัญหา และดำเนินการแก้ไขได้ตรงจุด

บริการซ่อมเครื่องยนต์รถบีเอ็ม ซ่อมเครื่องยนต์รถมินิ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สาเหตุก่อน เช่น เครื่องเดินไม่เต็มสูบ เซนเซอร์บางจุดเสีย น้ำมันซึม เครื่องยนต์กินน้ำมันเยอะ เร่งไม่ออก ไฟรูปเครื่องโชว์ หรือขึ้น Drive trainสาเหตุปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ โดยเครื่องมือเฉพาะทางคอมคิวพิวเตอร์ ให้ถูกต้อง จึงสามารถซ่อมได้